Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowania do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

Data publikacji 25.01.2011

24 stycznia br., w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się druga w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie prowadzenia rozpoznania minersko – pirotechnicznego - DRMP- 2/11.

          Przez dwa tygodnie 25 uczestników kursu będzie nabywało umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia rozpoznania materiałów wybuchowych wojskowych i górniczych, środków inicjujących wybuch, urządzeń wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz samodziałowych urządzeń wybuchowych. Słuchacze będą uczyć się również prowadzenia przeszukania prewencyjnego i wymuszonego terenu oraz obiektu, a także organizowania i prowadzenia ewakuacji osób, wykorzystywania środków zabezpieczenia indywidualnego i sprzętu technicznego do prowadzenia rozpoznania minersko – pirotechnicznego.

            W związku z Prezydencją Polski w Unii Europejskiej oraz organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 wzrosło zapotrzebowanie na funkcjonariuszy legitymujących się ww. umiejętnościami. Dlatego też m.in. kursy specjalistyczne w zakresie prowadzenia rozpoznania minersko-pirotechnicznego należą do priorytetowych, jeśli chodzi o szkolenia w Policji. Do końca 2011 roku odbędzie się jeszcze 19 edycji tego rodzaju kursu.

           Wczoraj uczestników DRMP-2/11 powitali: Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych podinsp. Robert Rodziewicz oraz podkom. Wiesław Woźny nauczyciel Zespołu Minersko-Pirotechnicznego.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony