Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena pracy Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 21.01.2011

Dziś na odprawie, z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego i zaproszonych gości, dokonano podsumowania funkcjonowania Centrum Szkolenia Policji w 2010 roku.

           Oprócz Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego w odprawie uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Lucjan Chrzanowski, przedstawiciel Zarządu Powiatu Legionowskiego Pan Waldemar Jaroń oraz Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Wojciech Wołkowicz.

            Wśród zaproszonych gości był też ksiądz kanonik płk Kazimierz Krużel proboszcz Garnizonu Legionowo.

            Odprawa rozpoczęła się od wystąpienia Komendanta CSP insp. dra Romana Stawickiego, który ocenił całoroczną pracę naszej jednostki, a także zaprezentował najważniejsze zamierzenia planowane do realizacji w 2011 roku. Podziękował też wszystkim policjantom i pracownikom CSP za zaangażowanie w realizację zadań.

            Następnie głos zabrali: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka oraz Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Bogdan Maćkowski, którzy podsumowali pracę podległych komórek organizacyjnych.

            Nadinsp. Waldemar Jarczewski omówił priorytety Policji na lata 2010 – 2012. W swoim wystąpieniu wskazał m.in. na zadania, jakie stoją przed polską Policją, w tym przed szkolnictwem policyjnym, w związku z  Prezydencją naszego państwa w Unii Europejskiej oraz organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.       

            Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Lucjan Chrzanowski wysoko ocenił dotychczasową współpracę CSP z samorządem lokalnym i wyraził nadzieję na jej kontynuację.

           Na koniec odprawy Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki podziękował księdzu kanonikowi płk. Kazimierzowi Krużelowi za wieloletnią opiekę duszpasterską nad naszą szkołą. Ksiądz kanonik płk Kazimierz Krużel, decyzją władz kościelnych, od przyszłego tygodnia, dalszą posługę kapłańską będzie pełnił w parafii wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa w Radomiu.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS

  

Powrót na górę strony