Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończony chrzest bojowy

Data publikacji 14.01.2011

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-3/10, w tym tygodniu, zakończyli proces realizacji szkolnych służb patrolowych.

          Zgodnie z zapisami programu szkolenia każda grupa szkoleniowa (pluton) zrealizowała po 5 służb w rzeczywistych warunkach pracy policyjnej na terenie warszawskiej, legionowskiej i wołomińskiej komendy Policji.

            Uczestniczenie w takiej służbie stanowiło dla słuchaczy znakomitą okazję do doskonalenia umiejętności zawodowych oraz skonfrontowania zdobytej w szkole wiedzy z wymogami pracy policyjnej.

           Struktura każdej ze służb była zgodna z „fotografią dnia” służby patrolowej policjantów jednostki terenowej. Dodatkowo zawierała odprawę  poprzedzającą oraz jej podsumowanie przeprowadzone w Centrum Szkolenia Policji.

            Słuchacze wykonywali czynności służbowe w patrolach pieszych lub zmotoryzowanych pod czujnym okiem policjantów z komend rejonowych Policji. W służbie tej wszystko mogło się zdarzyć. Na szczęście wykonywane czynności i obsługiwane zdarzenia kończyły się pomyślnie, a ogólne wyniki służby były satysfakcjonujące.

 

Leszek Dyduch ZSP

zdj. Leszek Dyduch  

Powrót na górę strony