Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System zarządzania jakością w Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 09.12.2010

Nasza jednostka ma szczególny powód do dumy i satysfakcji. Dziś Dyrektor ds. Marketingu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Pani Jolanta Wojtynowska wręczyła Komendantowi Centrum Szkolenia Policji insp. dr. Romanowi Stawickiemu, certyfikat potwierdzający spełnienie przez Centrum Szkolenia Policji wymagań międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

       W uroczystości tej uczestniczyli również Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Bogdan Maćkowski, Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomasz Piechowicz oraz Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością mł. insp. Paweł Dudkowski.

       Uzyskanie certyfikatu było konsekwencją przeprowadzonego w listopadzie br. przez jednostkę certyfikacyjną – Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja, auditu odnowieniowego w nadzorze nad systemem zarządzania jakością w Centrum Szkolenia Policji, w wyniku którego auditorzy zewnętrzni rekomendowali utrzymanie ważności certyfikatu na kolejne 3 lata, z przejściem na wymagania nowej edycji normy ISO 9001:2008.

       System zarządzania jakością w naszej szkole obejmuje przygotowanie i przebieg procesu dydaktycznego oraz nadzór nad jego realizacją, a także organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji.

       System został wdrożony w celu ciągłego doskonalenia jakości świadczonych przez nas usług. Kierownictwo Centrum Szkolenia Policji uznało, że wymagania określone w normie ISO 9001:2008 są dobrym narzędziem do wspomagania zarządzania naszą organizacją.

       Należy podkreślić, że pierwszy certyfikat w wyżej wymienionym zakresie Centrum Szkolenia Policji uzyskało w 2007 roku. Był to certyfikat nadany według wymagań wcześniejszej edycji normy ISO 9001:2000.

 

Paweł Dudkowski

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony