Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stop przemocy w rodzinie

Data publikacji 08.12.2010

Jak rozmawiać z ofiarą, a jak ze sprawcą przemocy domowej? W jaki sposób pomóc ofiarom przemocy w rodzinie rozwiązać ich problemy? Z jakimi podmiotami pozapolicyjnymi nawiązać współpracę w ramach realizacji procedury Niebieskie Karty?

       Odpowiedzi na te i inne pytania mogli otrzymać uczestnicy kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – PPWR-1/10.

       19 funkcjonariuszy, którzy w jednostkach terenowych Policji realizują zadania związane z koordynacją działań w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przez 7 dni, w Centrum Szkolenia Policji, zdobywali wiedzę opartą m.in. o treści znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Ustawy Kodeks postępowania karnego.

       Zajęcia realizowane były metodami, dzięki którym uczestnicy kursu mogli nabywać nie tylko wiedzę, ale też umiejętności. Słuchacze mieli możliwość wyjazdu do ośrodka pomocy dla ofiar – „Dom” i porozmawiania z przebywającymi tam kobietami, które doświadczyły przemocy domowej.

       Prowadzący zajęcia – podkom. Dorota Cyma-Końska (Zakład Służby Prewencyjnej) oraz asp. sztab. Marek Koliński (KWP w Bydgoszczy) stwierdzili, że wszyscy uczestnicy kursu osiągnęli, określone dla nich w programie nauczania, cele.

 

Hanna Grochowska

Powrót na górę strony