Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kadra kierownicza Policji - spotkanie

Data publikacji 07.12.2010

Dziś zakończyła się dwudniowa narada służbowa kadry kierowniczej Policji. W pierwszym jej dniu uczestniczył osobiście Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jerzy Miller.

       Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP insp. Bogdan Jóźwiak zaprezentował koncepcję nowoczesnego funkcjonowania jednostek Policji szczebla powiatowego i komisariatu. Omawiane w czasie spotkania zagadnienia dotyczyły także zorganizowania i zarządzania polską Policją. Problematykę tę przedstawił Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Roman Stawicki.

       Natomiast Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski ocenił wyniki pracy służby kryminalnej za ostanie 10 miesięcy. Analizę zadań realizowanych w wybranych obszarach logistyki Policji w 2010 roku przedstawił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Trela.

       Zadania Policji związane z polską Prezydencją w Unii Europejskiej oraz organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, a także wyniki pracy służby prewencyjnej zaprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski.

            Kolejne omawiane podczas narady kwestie dotyczyły:

  • zmiany w systemie ochrony informacji niejawnych – Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP, mł. insp. Krzysztof Krawczyk;
  • rekomendacji i poleceń Komendanta Głównego Policji w zakresie systemu ochrony praw człowieka w Policji – Pełnomocnik KGP ds. ochrony praw człowieka, mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz;
  • zamieszczanych w prasie publikacji dot. Policji – Rzecznik Prasowy KGP, mł. insp. Mariusz Sokołowski.

       W naradzie uczestniczyli Komendanci Wojewódzcy/Stołeczny oraz Komendanci Szkół Policji, a także przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony