Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.11.2006

To już trzecie z kolei spotkanie w ramach realizacji projektu szkoleniowego "Bezpieczny Wolontariusz". Tym razem seminarium zostało skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych jak WOPR, Czerwony Krzyż, Hospicja, Regionalne Centra Wolontariatów.  

W ostatni weekend gościliśmy kolejną grupę wolontariuszy - tym razem z organizacji pozarządowych: WOPR-u, Czerwonego Krzyża, hospicjów i Regionalnych Centrów Wolontariatów. Prelegent z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprezentował uczestnikom seminarium zagadnienia z zakresu podstaw prawnych działalności wolontarialnej.

Interesującą dla wolontariuszy prezentację przeprowadził przedstawiciel Komendy Stołecznej. Dotyczyła ona uzależnień dzieci od substancji psycho - aktywnych. W czasie tej prezentacji uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się, jakie środki uzależniające najczęściej spotykamy w naszym kraju, oraz jak rozpoznać osobę pozostającą pod ich wpływem.

W dalszej części seminarium szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z terroryzmem. Zaprezentowano skutki, jakie niesie za sobą kontakt z materiałami wybuchowymi jak również przekazano słuchaczom algorytm z zakresu pożądanych reakcji i zachowań w obliczu bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego.

zdjęciePo części teoretycznej przyszedł czas na ćwiczenia praktyczne z zakresu podstaw pierwszej pomocy, postępowania w przypadku podejrzenia podłożenia ładunku wybuchowego oraz praktycznych podstaw technik samoobrony. To bardzo ważne dla wolontariuszy, którzy przecież pracują w różnych środowiskach, a nagłe, niespodziewane sytuacje mogą stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. To właśnie w trosce o ich dobro, w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 200 powstał projekt "Bezpieczny Wolontariusz".

Powoli zbliżamy się do końca jesiennego szklenia dla wolontariuszy. Przed nami jeszcze jedna, ostatnia tura w najbliższy weekend. Przekazując wolontariuszom swoją wiedzę pragniemy, aby ich szczytna praca na rzecz społeczeństwa przynosiła im nie tylko satysfakcję i zadowolenie z tego, co robią na rzecz innych, ale była przede wszystkim dla nich niezawodna i bezpieczna.

Więcej informacji: http://www.ipapolska.pl/wolontariat/

 

podinsp. A. Skrzypczak, radca WMCSSP
Powrót na górę strony