PRAWA CZŁOWIEKA - Centrum Szkolenia Policji

PRAWA CZŁOWIEKA

PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE ds. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

 

 

PRAWA CZŁOWIEKA

„Policjanci w toku wykonywanych czynności służbowych
mają obowiązek respektowania godności ludzkiej
oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.”

Art.14 ust.3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji


 

 

podinsp. Grzegorz JANKOWSKI

 

ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo
Tel.  22 605-52-19
e-mail:grzegorz.jankowski@csp.edu.pl

 

Głównym zadaniem Pełnomocnika jest propagowanie praw człowieka i troska o przestrzeganie standardów ich ochrony na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Do priorytetów działalności Pełnomocnika szkoły należy edukacja adeptów sztuki policyjnej w zakresie respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka oraz kształtowanie właściwych postaw, proponowanie podczas zajęć dydaktycznych – symulacyjnych rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.

W 2004 roku utworzono sieć Pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Policji. Obecnie na poziomie centralnym funkcjonuje Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka.

Na terenie całego kraju do sprawowania tej funkcji zostało powołanych 17 pełnomocników Komendantów Wojewódzkich i Komendanta Stołecznego Policji.

W szkołach policyjnych funkcję tę pełnią nieetatowi pełnomocnicy, którzy wspomagają pełnomocników z jednostek wojewódzkich Policji oraz realizują zajęcia dydaktyczne z zakresu praw człowieka na szkoleniu zawodowym podstawowym.

W CSP zajęcia z tej problematyki, w zakresie rozszerzonym, są prowadzone również na kursie specjalistycznym w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści. (Decyzja nr 358 Komendanta Głównego Policji z dn. 8 września 2009 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści, Dz. Urz.  KGP Nr 12, poz. 60). 

8 grudnia 2016 r. w Centrum Szkolenia Policji odbyło się szkolenie z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. W szkoleniu udział brali przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. ----> WIĘCEJ
 

Multimedialna biblioteczka Pełnomocnika ds. ochrony praw człowieka

 

VII Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od 15 października 2008 r. do 31 października 2015 r.​

Sieć Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji

Akty prawne i dokumenty

Orzecznictwo

Publikacje

Materiały edukacyjne o tematyce romskiej i żydowskiej.

 

Ochrona prawna funkcjonariuszy Policji

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/poznaj-swoje-prawa/235,Poznaj-swoje-prawa.html