Szkolenie funkcjonariuszy - Centrum Szkolenia Policji

Szkolenie funkcjonariuszy

Szkolenie funkcjonariuszy


INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Uczestnicy projektu!

Bądźcie na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Centrum Szkolenia Policji – zakładka: Szkolenie funkcjonariuszy.

 

UWAGA!

Na stronie intranetowej Centrum Szkolenia Policji (baner pn. Szkolenie funkcjonariuszy) zostały zamieszczone materiały multimedialne, które otrzymali polscy uczestnicy od kolegów z Republiki Czeskiej i Cypru.

Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające realizację mobilności w Republice Czeskiej i na Cyprze sygnowane przez instytucję przyjmującą i wysyłającą. 

Krajowe Centrum Europass, na wniosek Centrum Szkolenia Policji potwierdziło dokument Europass Mobilność dla uczestników projektu, którzy zrealizowali mobilność na Cyprze. W przygotowaniu są dokumenty Europass Mobilność dla uczestników projektu, którzy zrealizowali mobilność w Republice Czeskiej.

Krajowe Centrum Europass, na wniosek Centrum Szkolenia Policji potwierdziło dokument Europass Mobilność dla uczestników projektu, którzy zrealizowali mobilność w Republice Czeskiej.

 

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Europejska ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym.

Dokument Europass – Mobilność przeznaczony jest dla wszystkich osób, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia zagranicą, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia.
Instytucją wydającą dokument jest instytucja wysyłająca osobę na staż/praktykę/okres nauki za granicę.

Dokument Europass – Mobilność wypełnia partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą.

Może być wypełniany w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i w języku obcym.

Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż

 

31 sierpnia 2017 r. zakończył się projekt Szkolenie funkcjonariuszy. Centrum Szkolenia Policji jest w trakcie przygotowania Raportu końcowego z realizacji projektu.

Raport beneficjenta (końcowy) został złożony online w systemie Mobility tool.

Centrum Szkolenia Policji oczekuje na zatwierdzenie mobilności i zamknięcie/rozliczenie projektu przez Narodową Agencję.

W Kwartalniku policyjnym Nr 3(42)/2017 ukazały się artykuły związane z realizacją projektu (mobilność na Cyprze i w Republice Czeskiej) pod  wspólnym tytułem: Projekt Szkolenie funkcjonariuszy.

Ponadto Centrum Szkolenia Policji wyda publikację zwartą, stanowiącą szerszy materiał o charakterze dydaktycznym, w tematyce projektu.

 

 


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

- Rekrutacja kandydatów
- Formularz zgłoszeniowy

- Postępowanie kwalifikacyjne
Termin postępowania kwalifikacyjnego

- Kwalifikacje zakończone!

 


CO SIĘ DZIEJE W PROJEKCIE?

 

 

W RAZIE PYTAŃ:

Zespół Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Beata Pepłowska

tel.: 22 605 3765; e-mail: beata.peplowska@csp.edu.pl