Na finiszu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na finiszu

Data publikacji 18.04.2019

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-7/18, które rozpoczęło się na początku października 2018 r., uczestniczą obecnie w strzelaniach sytuacyjnych. Są to strzelania, których warunki odzwierciedlają realia zbliżone do interwencyjnej rzeczywistości. Strzelający muszą podejmować decyzję o użyciu lub odstąpieniu od użycia broni palnej oraz stosować elementy taktyki interweniowania, które mają wpływ na bezpieczeństwo fizyczne funkcjonariuszy.

 

     Strzelania sytuacyjne są ostatnim i jednocześnie najbardziej zaawansowanym etapem szkolenia strzeleckiego. W czasie zajęć słuchacze doskonalą umiejętności, które kształcili podczas strzelań szybkich i dynamicznych. Adepci wykonują strzelania współpracując w zespołach dwuosobowych, w związku z czym zajęcia mają charakter interdyscyplinarny -  strzelający muszą między innymi zastosować wiedzę i umiejętności związane z: komunikacją w ramach patrolu, wzajemną asekuracją i podjęciem działań po użyciu broni palnej.

     Ostatnim akcentem procesu szkolenia strzeleckiego uczestników szkolenia zawodowego podstawowego będzie egzamin strzelecki, który zweryfikuje nie tylko umiejętności strzeleckie uczestników szkolenia, lecz również ich wiedzę – przede wszystkim związaną z użytkowaniem broni i amunicji.

 

 

 

asp. Lechosław Słupski/ZIP  

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS