CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO UŻYCIA W POLICJI

CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO UŻYCIA W POLICJI

W Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach, na podstawie Zarządzenia nr 91 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2022 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych w Policji, realizowany jest centralny dobór psów do użycia w Policji. Czynności prowadzone są w stosunku do psów kwalifikowanych na wszystkie formy szkolenia przewodników i szkolenia psów odbywające się w Policji.

Rasami preferowanymi do tresury są owczarki niemieckie oraz owczarki belgijskie w wieku od roku do dwóch lat. Istnieje możliwość kwalifikacji psów innych ras, po uwzględnieniu przez komisję predyspozycji psychicznych i fizycznych. Dopuszcza się odstępstwo od wymogu wieku psa, po konsultacji z przedstawicielem szkoły.

Właściciel oferowanego do sprzedaży psa zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniej dokumentacji, w tym:

  • aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
  • dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, określonego w przepisach ustawy o ochronie zwierząt,
  • wyników badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych wraz z opisem lekarskim (tj. „Pies wolny od dysplazji stawów biodrowych i łokciowych”),
  • pełnej dokumentacji, jeżeli pies w okresie od dnia kwalifikacji do dnia dostarczenia do szkoły poddawany był leczeniu lub badaniom dodatkowym.

Ponadto pies powinien być oznakowany czytelnym tatuażem lub posiadać microchip. Przed zakupem pies musi spełnić wymogi zdrowotne oraz zaliczyć próby charakteru, na podstawie których określona zostaje jego przydatność do tresury i użycia w Policji. Z czynności kwalifikacyjnych sporządzona zostanie Karta kwalifikacyjna psa i Zaświadczenie o zakwalifikowaniu psa na dany kurs oraz Zobowiązanie, obligujące właściciela zakwalifikowanego psa do dostarczenia go w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Cena zakupu psa będzie ustalona przez komisję na podstawie zdobytych punktów podczas kwalifikacji na poszczególne kursy w wysokości:

  • 8-10 tys. zł – pies do kategorii: tropiącej, do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych, do wyszukiwania zapachów narkotyków, do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich na lądzie, do badań osmologicznych, tropiącej osoby według założeń mantrailingu;
  • 10-12 tys. zł – pies do kategorii: patrolowej i patrolowo-tropiącej;
  • 18-20 tys. zł – pies do kategorii bojowej.

Osoby zainteresowane sprzedażą psów dla Policji prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 47 725 57 83
+48 47 725 57 84
+48 47 725 57 88

 
Istnieje również możliwość kierowania pytań na adres e-mail: zkp@csp.edu.pl

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony