Wydział Administracyjno-Gospodarczy - Pion logistyczny - Centrum Szkolenia Policji

Pion logistyczny

Wydział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się obsługą logistyczną Zakładu Kynologii CSP.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. Zapewnienie wyżywienia dla słuchaczy i uczestników szkoleń, odpraw, spotkań, narad itp. przedsięwzięć organizowanych na terenie ZKP;
 2. Zapewnienie wyżywienia dla psów służbowych uczestniczących w kursach kynologicznych odbywających się w  ZKP;
 3. Rozliczanie jednostek Policji oraz podmiotów poza policyjnych  korzystających z obiektów i usług świadczonych przez WA-G ZKP i ZKP;
 4. Zaopatrzenie ZKP w leki i preparaty weterynaryjne, materiały pomocnicze, i sprzęt medyczny oraz rozliczanie kosztów poniesionych na usługi weterynaryjne zlecane przez lekarzy gabinetu weterynaryjnego ZKP;
 5. Utrzymanie budynków, obiektów i terenu ZKP w należytym stanie:
  • sprzątanie pomieszczeń w budynkach i obiektach ZKP;
  • bieżące naprawy i konserwacje budynków, obiektów oraz sieci i instalacji;
  • zapewnienie czystości i przejezdności na ciągach komunikacyjnych;
  • naprawy i konserwacje przeszkód terenowych zamontowanych na poligonie zakładowym;
  • koszenie trawy, grabienie i wywożenie liści, pielęgnacja drzew i krzewów.

Pracownicy Wydziału koordynują również zadania związane z:

 • transportem WA-G ZKP i ZKP;
 • rozliczeniami finansami pracowników Wydziału oraz ZKP;
 • zamówieniami publicznymi Wydziału;
 • postępowaniami powypadkowymi pracowników i słuchaczy Wydziału oraz ZKP;
 • sprawami kadrowymi pracowników cywilnych WA-G.ZKP.

 

Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

mł. insp. Mariusz Prokopczyk

tel. (48) 661-42-88 wew. 215, +48 47 72 55 797
      (48) 661-43-85 wew. 215

e-mail:  wag@csp.edu.pl