Zakres działalności

Zakres działalności Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Do zakresu działania Centrum Szkolenia Polcji w Legionowie należy w szczególności:

1) prowadzenie i organizowanie:

a) szkolenia zawodowego:

- podstawowego,

- podoficerskiego,

- aspiranckiego,

b) kursów specjalistycznych.

2) prowadzenie etapów postępowania osób przyjmujących się do służby w Policji;

3) dbanie o rozwój zawodowy:

- policjantów i pracowników Policji,

- policjantów i pracowników, którzy pracują w szkole Policji;

4) współpraca z Policją na terenie kraju, z innymi służbami, szkołami, organizacjami naukowymi i administracją publiczną;

5) współpraca międzynarodowa poprzez wymianę doświadczeń w szkolnictwie;

6) wydawanie książek i publikacji dla policjantów i pracowników Policji,

7) informowanie ludzi, za pośrednictwem telewizji, radia i prasy jakie działania prowadzi szkoła policyjna,

8) prowadzenie działań związanych z rozwojem dobrego obrazu Policji.

 

Poniższy film jest tłumaczeniem tekstu na polski język migowy (PJM).

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.27 MB)

Powrót na górę strony