Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kształcimy się dla bezpieczeństwa Polaków. Polskie służby szkolą się z FBI w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Data publikacji 06.02.2024

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przedstawiciele najważniejszych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli rozpoczęli kurs pn. „Incident Command System”. Szkolenie to realizowane przez instruktorów FBI oraz Agencję Redukcji Zagrożeń Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki i pozwoli organom ściągania oraz osobom, które jako pierwsze pojawiają się na miejscu zdarzenia zapoznać z najlepszymi praktykami rządu USA w zakresie koordynacji reagowania kryzysowego.

W poniedziałek w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęło się szkolenie dla polskich służb z zakresu dowodzenia incydentem pn. „Incident Command System”, które realizowane jest przez Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych oraz Agencję Redukcji Zagrożeń Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki (DTRA) przy współpracy z Głównym Sztabem Policji Komendy Głównej Policji.

Zgromadzonych uczestników tego jakże ważnego wydarzenia przywitała insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W uroczystej inauguracji uczestniczyli:

 • Zastępca Szefa Misji w Ambasadzie USA – Daniel Lawton
 • Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP – insp. Adam Szeliński
 • Szef Biura FBI w Polsce – Christopher A. Brest
 • Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji GSP KGP – mł. insp. Przemysław Stachura
 • FBI Assistant Legal Attaché – Matthew J. Winn
 • FBI Asystent Śledczy – Liliana Kałużyńska
 • USAF DTRA – Maj. Jesse Prater

Przez pięć dni instruktorzy FBI realizować będą wersję szkolenia rządu Stanów Zjednoczonych pn. „Incident Command System”, które ma na celu zapoznać organy ściągania oraz osoby, które jako pierwsze pojawiają się na miejscu zdarzenia z najlepszymi praktykami rządu USA w zakresie koordynacji reagowania kryzysowego.  Warto podkreślić, że  system amerykański opracowywano przez wiele lat, reagując na duże ataki terrorystyczne, pożary i inne zdarzenia kryzysowe w Ameryce.

W pierwszej, dwudniowej części szkolenia, weźmie udział 41 przedstawicieli służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób przebywających na terytorium Polski w tym policjanci oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Państwowej Agencji Atomistyki. W drugiej, trzydniowej części szkolenia dodatkowo udział wezmą przedstawiciele Prokuratury Krajowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest to kontynuacja współpracy zapoczątkowanej w 2022 r., po spotkaniu Komendanta Głównego Policji z Zastępcą Dyrektora Federalnego Biura Śledczego, który odpowiada za prace Departamentu ds. Broni Masowego Rażenia. W wyniku zacieśnienia współpracy Policji z FBI w 2022 roku w Komendzie Głównej Policji odbyło się szkolenie z zakresu rozpoznawania zagrożeń i reagowania na incydenty związane z bronią masowego rażenia.

Następnie w kwietniu 2023 r. zostało przeprowadzone pełnoskalowe, wieloagencyjne ćwiczenie pk. „Wolf-Ram-23” w którym udział wzięło ponad 4500 funkcjonariuszy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce, w tym  blisko 4 tys. funkcjonariuszy Policji.

Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza oraz umiejętności znacząco wpłyną na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich obywateli Polski oraz osób odwiedzających nasz kraj.

 

 

nadkom. Damian Wroczyński
fot. asp. Robert Karyś/ ZDDiP

 • Uczestnicy szkolenia. Zdjęcie grupowe.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników szkolenia.
Powrót na górę strony