Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dotacje dla CSP

Data publikacji 24.10.2008

Wczoraj w Warszawie Zastępca Komendanta CSP ds. logistycznych reprezentując naszą szkołę podpisał dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dotacji dla CSP. Dotacje te pomogą nam odnowić stropodach w części budynku dydaktycznego, zajmowanego przez MCSSP oraz zakończyć modernizację systemu wentylacji i CO na hali sportowej.

Pierwsza z nich dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania budynku 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – etap II”. Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu p. Tomasza Skrzyczyńskiego a CSP, które reprezentował Zastępca Komendanta Szkoły, nadkom. Piotr Kucia. Na jej mocy WFOŚiGW udziela CSP dotacji w wysokości 1.041.066,90 (Jeden milion czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć 90/100 zł.), na dofinansowanie II etapu modernizacji naszej hali sportowej. Zakończenie tego przedsięwzięcia nastąpi z końcem marca 2009 roku.

Druga równie ważna dla szkoły umowa, zawarta pomiędzy tymi samymi podmiotami, nosi nazwę „Termomodernizacja stropodachu budynku nr 40 – MCSSP na terenie CSP w Legionowie”. Dotyczy ona udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla CSP na termomodernizację stropodachu budynku, w którym mieści się MCSSP. Umowa przewiduje kwotę do 31.650.00 zł
(do trzydziestu jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł.). Przedsięwzięcie to zostanie zakończone jeszcze w tym roku, 23 grudnia, przed Świętami Bożego Narodzenia.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Andrzej Michałowski ZTO

Powrót na górę strony