Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka spotkali się w CSP

Data publikacji 15.11.2022

Z początkiem listopada odbyło się dwudniowe spotkanie policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Pełnomocnicy i pełnomocniczki rozmawiali o projekcie nowego programu doskonalenia lokalnego w zakresie przeciwdziałania stosowaniu tortur, a także uczestniczyli w warsztatach „Optymalizacja informacji w procesie nauczania praw człowieka oraz etyki zawodowej – czyli jak operować słowem oraz realizować działania dydaktyczne, aby nasze nauczanie było skuteczne”.

Do priorytetowych działań policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka należy edukacja w zakresie praw człowieka, zasad etyki zawodowej i problematyki antydyskryminacyjnej. Dlatego też dobry pełnomocnik musi także posiadać kompetencje dobrego wykładowcy. Nierzadko przecież policyjni pełnomocnicy prowadzą warsztaty i spotkania dla policjantów w swoich macierzystych jednostkach. Spotkanie, które odbyło się z początkiem listopada w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odpowiadało na te właśnie potrzeby szkoleniowe. Agenda spotkania obejmowała m. in. andragogikę w nauczaniu policjantów, podstawy prawne organizacji policyjnych szkoleń, przygotowanie nauczyciela do zajęć, sposoby radzenia sobie z tremą, czy metody i techniki aktywizujące uczestników. W roli trenerów wystąpili mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz oraz Marta Krasuska z Zespołu ds. ochrony praw człowieka w Gabinecie Komendanta Głównego Policji, a także podinsp. Grzegorz Jankowski i mł. asp. Dariusz Rajski z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Kolejnym istotnym tematem podjętym podczas spotkania było opracowanie programu doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przeciwdziałania stosowaniu tortur. Pełnomocnicy tworzą narzędzia dydaktyczne na potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia, dzięki czemu nauczanie w tym obszarze zostanie ujednolicone. Dwudniowe spotkanie było także forum wymiany wiadomości i doświadczeń związanych z bieżącą służbą policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka.

mł. asp. Dariusz Rajski
Foto. asp. Robert Karyś

 

  • Policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka spotkali się w CSP
  • Policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka spotkali się w CSP
  • Policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka spotkali się w CSP
Powrót na górę strony