Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LO w Dębem - pod patronatem CSP

Data publikacji 17.10.2008

Dzisiaj Komendant CSP i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Dębem podpisali porozumienie o współpracy. Na jego mocy uczniowie klas o profilu policyjnym LO w Dębem, realizując przedmioty szkolne będą mieli możliwość bliższego kontaktu z problematyką zawodową.

Dzisiaj doszło do podpisania porozumienia o współpracy między CSP i Szkołą w Dębem. Szkoły reprezentowali Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dębem Pan Andrzej Siwiec i Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusz Brzozowski. Celem porozumienia jest wspólna realizacja przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych skierowanych do młodzieży szkolnej, kształtowanie zachowań patriotycznych i społecznych, oraz wzmocnienie więzi lokalnych między społeczeństwem a Policją.

Od tej chwili CSP obejmuje patronatem PZSZ w Dębem. Uczniowie klas o profilu policyjnym tej szkoły, będą odtąd zapraszani na wybrane uroczystości do CSP, będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych prowadzonych przez dydaktyków Centrum związanych z podstawową wiedzą policyjną, będą mieli możliwość obserwacji wybranych zajęć słuchaczy CSP i w miarę możliwości wykładowcy Centrum będą przeprowadzać zajęcia dla uczniów klas policyjnych organizowanych w CSP lub w LO. Liceum będzie mogło też korzystać nieodpłatnie z obiektów i biblioteki szkoły policyjnej. Z ramienia Centrum zostanie wyznaczony stały koordynator do spraw kontaktów z LO, z którym będą ustalane sprawy organizacyjne przedsięwzięć realizowanych w ramach porozumienia.

Dodać należy, ze dla CSP jest to już drugie tego typu porozumienie. Rok temu, Komendant CSP podpisał pierwsze porozumienie, na mocy, którego legionowska szkoła policyjna objęła patronatem klasy o policyjnym profilu LO w Urlach. Licealiści z Urli na terenie Centrum realizowali już niejednokrotnie swoje zajęcia. Taki pobyt i możliwość przeistoczenia się na chwilę w słuchacza kursu podstawowego polskiej Policji wzbudza w uczniach zawsze wiele emocji i radości, toteż chętnie przyjeżdżają do Legionowa by zobaczyć, jak wyglądają rzeczywiste zajęcia na pierwszym szkoleniu zawodowym.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK

Powrót na górę strony