"Edukacja w pandemii..." - konferencja - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Edukacja w pandemii..." - konferencja

Data publikacji 12.03.2021

Instytut Nauk Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizował międzynarodową konferencję on-line pt.: „Edukacja w pandemii. Nowe zjawiska, zagrożenia i szanse. Perspektywa edukacji (nie tylko) służb państwowych”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji- Mariusz Kamiński, a Komendant Główny Policji- gen. insp. Jarosław Szymczyk objął funkcję przewodniczącego komitetu honorowego. W wydarzeniu wzięli udział instruktorzy Zakładu Służby Kryminalnej CSP asp, szt. Maria Wysocka oraz asp. szt. Marek Maliszewski.

Prelegentami byli m.in.: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego, doktor h.c. multi. prof. dr hab. Zbyszko Melosik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor h.c. Uniwersytetu Szczecińskiego; prof. dr hab. Marek Konopczyński z Uniwersytetu w Białymstoku. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele uczelni zagranicznych m. in. prof. Zoryana Kovalczuk i dr Yuriy Nazar z Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy; Tille Maurer z Akademii Policyjnej Dolnej Saksonii (Niemcy); prof. Martins Sprindzas z Wyższej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotewskiej w Rezekne. Ponadto w konferencji wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu w Białymstoku.

Slajd-stres w pandemii

Celem konferencji było poznanie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na przebieg procesów socjalizacyjnych człowieka, w szczególności m.in. na formy i uwarunkowania edukacji, pozycję i funkcje nauczyciela i wykładowcy w nauczaniu on- line czy bezpieczeństwo podmiotów środowiska kształcenia i szkolenia w elektronicznej przestrzeni edukacyjnej.

Konferencję otworzyła Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie-  insp. dr hab. Iwona Klonowska, która powitała znamienitych gości oraz członków komitetu naukowego konferencji i jej uczestników.

slajd 2-stres w pandemii

Tematyka konferencji dotyczyła pandemii koronawirusa, która stała się jednym  z zasadniczych tematów kształtujących różne wymiary egzystencji człowieka we współczesnym świecie. Wpływ pandemii na wszystkie sfery życia człowieka jest oczywisty i niepodważalny. Dostrzegane są jej następstwa w obszarze społecznym, prawnym, edukacyjnym i kulturowym. Już na  pierwszym etapie pandemii działalność edukacyjna musiała skonfrontować się z wieloma ograniczeniami, z niepewnością, aby następnie przejść do etapu podjęcia trudu wdrażania zmian koniecznych dla utrzymania jakości m. in. takich procesów jak: wychowanie, uczenie się czy nauczanie.

Prof. Martins Sprindzas przekazał m.in., że uczeń (w przypadku szkół policyjnych słuchacz) wiedzę powinien zdobywać, a nie czekać tylko na jej przypływ. Ponadto dodał, że efektem pracy szkoły powinien być człowiek, a nie tylko jego mózg. Chodzi o wszechstronny rozwój człowieka w zakresie wiedzy, kompetencji, czy umiejętności życiowych i społecznych.

Slaid-suwerenność cyfrowa

Po dyskusji przyszedł czas na zamknięcie konferencji. Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie- insp. dr hab. Iwona Klonowska podziękowała wszystkim uczestnikom konferencji i wyraziła nadzieję, że pandemia, a także jej skutki, staną się historią, z której wyciągniemy właściwe wnioski na przyszłość i skutecznie wdrożymy je w procesie edukacji.

zsk