Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie międzynarodowego projektu „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację”

Data publikacji 26.05.2017

W dniach 22-25.05.br., w Pradze (Czechy) odbyło się spotkanie międzynarodowe podsumowujące projekt pn. „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację” finansowany z Programu Erasmus+. W przedsięwzięciu uczestniczyła insp. Anna Rosół, Komendant Centrum Szkolenia Policji wraz z pięcioma przedstawicielami Zakładu Szkoleń Specjalnych, realizującymi zdania merytoryczne w projekcie, a także przedstawicielem Wydziału Finansów oraz Wydziału Prezydialnego.

     Celem projektu, wdrażanego w latach 2015-2017, było stworzenie jednolitych programów szkolenia dla techników kryminalistyki oraz biegłych, przeznaczonych do implementacji w policyjnych instytucjach edukacyjnych w Czechach, Polsce oraz na Słowacji. Głównym beneficjentem programu był Instytut Kryminalistyki w Pradze zaś organizacjami partnerskimi Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na Słowacji. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano kilka spotkań projektowych, w trakcie których opracowano główne założenia programów szkolenia. Ważnym elementem projektu były również kursy pilotażowe, realizowane we wszystkich krajach partnerskich na podstawie wypracowanych programów.

     W trakcie spotkania podsumowano oraz wysoko oceniono zadania zrealizowane przez uczestników projektu w obszarze edukacyjnym. Dokonano ewaluacji wszystkich kursów pilotażowych, organizowanych w Polsce, w Czechach i na Słowacji, jak również wypracowanych programów. Przestawiono także broszurę podsumowującą projekt, autorstwa Wydziału Wydawnictw i Poligrafii CSP.

     Implementacja projektu umożliwiła szkoleniowcom, technikom kryminalistyki oraz biegłym wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk oraz przyczyniła się do zawarcia nowych znajomości, które zapewne będą kontynuowane na gruncie zawodowym i prywatnym.       

Renata Cedro/WP

zdj. asp. szt. Paweł Woźniakowski/ZSS

Powrót na górę strony