Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja służb patrolowych

Data publikacji 15.11.2012

Listopad i grudzień to okres wzmożonej realizacji służb patrolowych przez słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego SZP-4/12. W ramach tego zadania, 550 słuchaczy podzielonych na 23 grupy szkoleniowe, zobowiązanych jest do zrealizowania 115 służb patrolowych – po 5 służb przez każdy z plutonów – w rejonach jednostek terenowych Policji.

          Zaplanowanie i zrealizowanie tak dużej liczby służb patrolowych stanowiących zajęcia w warunkach rzeczywistych pociągało za sobą konieczność zaangażowania w jego realizację wielu komórek organizacyjnych CSP. Wymagało również dokonania uzgodnień z jak największą liczbą jednostek z garnizonu stołecznego i mazowieckiego, które byłyby w stanie sprostać oczekiwaniom słuchaczy, a także wymogom nałożonym przez program szkolenia zawodowego podstawowego. Oprócz jednostek, z którymi Centrum Szkolenia Policji współpracuje w tym zakresie od dłuższego czasu, tj. KRP Warszawa I, KPP Wołomin, KPP Legionowo, KPP Pułtusk, KPP Płońsk, KPP Nowy Dwór Mazowiecki i KPP Wyszków, dokonano uzgodnień i rozpoczęto realizację przedmiotowych zajęć na terenie kolejnej jednostki terenowej Policji, tj.  KRP Warszawa VI.

            W ramach realizowanych służb patrolowych, słuchacze, pod nadzorem kadry dydaktycznej Zakładu Służby Prewencyjnej oraz policjantów z jednostek terenowych Policji, mają możliwość konfrontowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych z realizacją zadań w warunkach rzeczywistych. Wiele emocji wzbudzają pierwsze legitymowania, zatrzymania czy dokonywanie kontroli osobistej. Z opinii uzyskanych od przedstawicieli wymienionych jednostek wynika, że słuchacze wykazują duże zaangażowanie w realizację powierzonych zadań i obowiązków służbowych, a ich obecność na obszarze działania jednostki daje wymierne korzyści związane z poczuciem bezpieczeństwa społecznego, w tym ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń.

 

 

mł. insp. Grzegorz Perz

podkom. Sławomir Klimaszewski

zdjęcia; S. Klimaszewski

Powrót na górę strony