Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na emeryturze

Data publikacji 01.02.2012

Asp. sztab. Waldemar Dudkowski, nauczyciel policyjny Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji, po ponad 26 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

           Od początku służby asp. sztab. Waldemar Dudkowski wykonywał zadania w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego, do 14 lipca 1996 roku w jednostkach terenowych Policji, a później w CSP.

            Podczas realizacji zajęć dydaktycznych na kursach specjalistycznych m.in. z zakresu obsługi wideorejestratorów wykroczeń oraz doskonalenia techniki jazdy samochodem, umiejętnie wykorzystywał wieloletnie doświadczenie zawodowe.

            Angażował się w szkolenia organizowane dla podmiotów pozapolicyjnych, uczestniczył w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Był współautorem wielu programów nauczania z zakresu ruchu drogowego.

            Asp. sztab. Waldemar Dudkowski był cenionym nauczycielem, chętnie służył radą i pomocą młodszym kolegom Zakładu Ruchu Drogowego.

            W ostatnim dniu służby naszego kolegę pożegnali: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka oraz Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego mł. insp. Elżbieta Kołodziejska-Powalska.

            Życzymy wszelkiej pomyślności, a także realizacji planów i zamierzeń!

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS 

Powrót na górę strony