Podziękowania

Życzenia z okazji Święta Policji od Dyrektora Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

 

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej

w Tymbarku

 

Szanowna Pani

Insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji

w Legionowie

 

 

Z okazji 100-lecia Święta Policji składam Pani Komendant i Wszystkim Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Centrum Szkolenia Policji najlepsze życzenia.

Wasze święto jest dla całej społeczności szkolnej szczególną okazją, aby złożyć Państwu szczere życzenia: wielu dalszych sukcesów zawodowych, osiągnięć w służbie dla dobra i bezpieczeństwa lokalnej społeczności i Ojczyzny. Życzę, aby codzienna, trudna i wymagająca praca przyniosła Pani dużo osobistej satysfakcji, zadowolenia i uznania.

Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować Pni Komendant i Wszystkim Funkcjonariuszom Centrum Szkolenia Policji w Legionowie za pomoc merytoryczną i organizacyjną przy realizowanej w naszej szkole od 2006 r. innowacji pedagogicznej z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

 

Z wyrazami szacunku i uznania

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Jolanta Dunikowska-Wszołek

 

Tymbark, dn. 24.07.2019