Podziękowania

List gratulacyjny z okazji Święta Policji od Zarządu Mentor S.A oraz Zarządu PWS Konstanta

 

LIST GRATULACYJNY

 

Z okazji Święta Policji Zarząd Mentor S.A. oraz Zarząd PWS Konstanta pragnie złożyć serdeczne podziękowania za trud i poświęcenie, jakie ponosicie Państwo w codziennej służbie.

To Państwa zaangażowanie jest gwarancją ładu i porządku oraz bezpieczeństwa nas wszystkich, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Jednocześnie wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom komend oraz szkół policji składamy najserdeczniejsze życzenia niesłabnącej satysfakcji z pracy, osiągania zamierzonych celów oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Z wyrazami szacunki,

Prezes Mentor S.A. Marek Kaliszek

Wiceprezes MENTOR S.A. Sławomir Kuffel

Prokurent PWS Konstanta S.A. Robert Chrzanowski

 

Toruń, 24.07.2019 r.