Podziękowania

Życzenia z okazji Święta Policji od Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej

 

Centrum Szkolenia SG

 

Szanowna Pani

insp. Anna ROSÓŁ

Komendant

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

W dniu Święta Policji wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom kierowanej przez Panią Komendant jednostki, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości i wielu sukcesów zawodowych.

Wraz z całą społecznością Centrum Szkolenia Straży Granicznej życzymy nowych możliwości systematycznego rozwoju, przekładających się na jak najlepsze przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji do sprostania wszystkim wyzwaniom XXI wieku.

Życzymy, aby każde wyzwanie służbowe wieńczyła satysfakcja.

 

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej

płk SG Adam PACUK

 

Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej

płk SG Mirosław DOROSZKIEWICZ

 

 

Kętrzyn, 24 lipca 2019 r.