Podziękowania

Życzenia z okazji Święta Policji od Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

 

Zakład Emerytalno-Rentowy

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Warszawa, dnia 12 lipca 2019 r.

 

 

Pani

insp. Anna Rosół

Komendant

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

Szanowna Pani Komendant,

z okazji zbliżającego się Jubileuszu 100. rocznicy powstania Policji Państwowej w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji składam Pani Komendant oraz wszystkim podległym funkcjonariuszom i pracownikom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w pełnieniu zaszczytnej, a zarazem trudnej i niebezpiecznej służby.

Ta piękna rocznica jest okazją do tego, aby złożyć Pani Komendant wyrazy uznania za odpowiedzialną, rzetelną i pełną najwyższego profesjonalizmu służbę dla wszystkich obywateli. Praca w Policji związana jest z odwagą oraz troską o drugiego człowieka, a służba i oddanie budzi powszechny szacunek.

Szanowna Pani Komendant, korzystając ze sposobności pragnę życzyć samych sukcesów w pracy zawodowej, aby obchodzony Jubileusz był z jednej strony okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć, a z drugiej również chwilą, która pozwoli spojrzeć w przyszłość oraz wyznaczyć nowe cele i zadania. Niech trud i odpowiedzialna służba będzie zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia, a działaniom niech towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość.

 

Z poważaniem,

Małgorzata Zdrodowska

Dyrektor

Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

wraz z pracownikami