Podziękowania

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Elżbieta Witek

Warszawa, 15 lipca 2019 roku

 

Szanowna Pani

insp. Anna Rosół

Komendant Centrum Szkolenia Policji

w Legionowie

 

Szanowna Pani Komendant,

Szanowni Państwo,

Drodzy Słuchacze,

 

sto lat temu została powołana do życia Policja Państwowa. Była to jedna z pierwszych decyzji władz, odradzającej się po latach niewoli, Rzeczpospolitej. Dzisiejsze święto to okazja do radości i dumy z osiągnięć naszych przodków. Moralnym obowiązkiem kolejnych pokoleń jest kultywowanie pamięci o nich i dbanie, by ogromny wysiłek podejmowany dla zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa, przynosił coraz lepsze efekty.

Święto Policji jest doskonałą okazją, aby całej Kadrze Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wszystkim Pracownikom oraz Słuchaczom złożyć wyrazy szacunku oraz podziękowania za Waszą wymagającą poświęceń i odpowiedzialną służbę oraz pracę. To dzięki Państwa staraniom szeregi polskiej Policji zasilają skuteczni i profesjonalnie wyszkoleni funkcjonariusze. Strzegą oni bezpieczeństwa Polaków, chronią ład i porządek, a jednocześnie są wrażliwi na potrzeby pokrzywdzonych i słabszych. Spełniacie Państwo ważną rolę w kształtowaniu charakterów i postaw tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę zawodową, jak i tych, którzy chcąc jeszcze lepiej realizować swoje obowiązki, podnoszą zawodowe kwalifikacje.

Serdecznie gratuluję dotychczasowych osiągnięć. Jesteście integralną częścią sukcesu, jaki odniosła nasza Policja uzyskując wysokie oceny swojej pracy. Aż 89 procent Polaków uważa Polskę za kraj bezpieczny. Zdecydowana większość z nas, bo aż 75 procent dobrze ocenia pracę policjantów. To dorobek, o który musicie dbać.

Wszyscy mamy świadomość, jak trudna i ważna jest policyjna służba oraz jak istotne jest właściwe przygotowanie funkcjonariuszy. Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji chcę zapewnić odpowiednie warunki do skutecznego realizowania Waszego powołania. Bezpieczeństwo to nie tylko nowoczesny sprzęt i infrastruktura. To także odpowiednio wyszkoleni i zmotywowani funkcjonariusze. Dlatego najważniejszym założeniem trzeciej edycji Programu Modernizacji Służb Mundurowych będą inwestycje w kapitał ludzki.

Z okazji wyjątkowego jubileuszu, 100. rocznicy powołania Policji Państwowej Kierownictwu CSP, Kadrze i Pracownikom życzę satysfakcji z pełnienia tej odpowiedzialnej misji. Niech sukcesy Państwa Słuchaczy stanowią nagrodę i motywację do dalszych starań. Słuchaczom zaś życzę, by droga, którą wybraliście, była dla Was zawsze powodem do dumy i pozwalała na realizację marzeń.

 

 

Z poważaniem

Elżbieta Witek