Pion logistyczny

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji z siedzibą w Sułkowicach zajmuje się obsługą logistyczną Zakładu Kynologii CSP.

Do podstawowych zadań Sekcji należy:

 1. Zapewnienie wyżywienia dla słuchaczy i uczestników szkoleń, odpraw, spotkań, narad itp. przedsięwzięć organizowanych na terenie ZKP;
 2. Zapewnienie wyżywienia dla psów służbowych uczestniczących w kursach kynologicznych odbywających się w  ZKP;
 3. Rozliczanie jednostek Policji oraz podmiotów poza policyjnych  korzystających z obiektów i usług świadczonych przez SA-G ZKP i ZKP;
 4. Zaopatrzenie ZKP w leki i preparaty weterynaryjne, materiały pomocnicze, i sprzęt medyczny oraz rozliczanie kosztów poniesionych na usługi weterynaryjne zlecane przez lekarzy gabinetu weterynaryjnego ZKP;
 5. Utrzymanie budynków, obiektów i terenu ZKP w należytym stanie:
  • sprzątanie pomieszczeń w budynkach i obiektach ZKP;
  • bieżące naprawy i konserwacje budynków, obiektów oraz sieci i instalacji;
  • zapewnienie czystości i przejezdności na ciągach komunikacyjnych;
  • naprawy i konserwacje przeszkód terenowych zamontowanych na poligonie zakładowym;
  • koszenie trawy, grabienie i wywożenie liści, pielęgnacja drzew i krzewów.

Pracownicy Sekcji koordynują również zadania związane z:

 • transportem SA-G ZKP i ZKP;
 • rozliczeniami finansami pracowników Sekcji oraz ZKP;
 • zamówieniami publicznymi Sekcji;
 • postępowaniami powypadkowymi pracowników i słuchaczy Sekcji oraz ZKP;
 • sprawami kadrowymi pracowników cywilnych SA-G.ZKP.

 

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej ZKP

podinsp. Zbigniew Pyszniewski

tel. (48) 661-42-88 wew. 215
      (48) 661-43-85 wew. 215
e-mail:  sag.zkp@vp.pl