Z wizytą w Estonii - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Z wizytą w Estonii

Data publikacji 20.06.2017

Przedstawiciele Zakładu Ruchu Drogowego, Zakładu Służby Prewencyjnej oraz Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w wyjeździe służbowym do Kolegium dla Policji i Straży Granicznej Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie (EASS).

     W pierwszym dniu pobytu zostaliśmy przywitani przez podpułkownik Merle Kutser wicedyrektora szkoły Policji i Straży Granicznej oraz kapitan Evę Alliksoo. Przedstawiono nam strukturę szkoły oraz zapoznano z programami prowadzonych szkoleń. Następnie uczestniczyliśmy w zajęciach z ruchu drogowego, wyszkolenia strzeleckiego i informatyki. Kolejnym etapem była wizyta w Komendzie Policji w Parnu, gdzie wymieniliśmy doświadczenia z policjantami ruchu drogowego oraz prewencji. Zorganizowano też wyjazd do Tallinna, by bliżej zapoznać się z dziedzictwem kulturowym Estonii. W czasie naszego pobytu w Estonii, odbywały się zawody psów do wyszukiwania zapachów narkotyków zorganizowane przez estońską Policję. Brali w nich udział, ze swoimi czworonogami, policjanci i pogranicznicy z Estonii, Łotwy i Finlandii. Konkurencje polegały na wykonywaniu zadań z zakresu  posłuszeństwa ogólnego oraz na przeszukiwaniu pomieszczeń i terenu (las).

nadkom. Katarzyna Winnicka/ZSP

zdj. ze zbiorów ZSP