„Współczesne Niewolnictwo” - konferencja - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

„Współczesne Niewolnictwo” - konferencja

Data publikacji 09.03.2017

W środę, 8 marca, rozpoczęła się Regionalna Konferencja na temat „Współczesnego Niewolnictwa”. Uczestniczą w niej polscy, brytyjscy, a także litewscy przedstawiciele organów ścigania, resortów spraw wewnętrznych oraz organizacji pozarządowych. Na wczorajszym spotkaniu w siedzibie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, stronę polską reprezentował Jakub Skiba, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kolejny dzień obrad zaplanowano w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W tej, warsztatowej części spotkania biorą też udział obserwatorzy z Ukrainy i Białorusi.

     Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń zmierzająca do usprawnienia wspólnych działań w zakresie ścigania sprawców przestępstw handlu ludźmi.  Uczestnicy podejmują również dyskusję na temat krajowych programów walki z tego rodzaju przestępstwami. W ramach trójstronnej współpracy zostaną też zidentyfikowane obszary, w których dodatkowo można zwiększyć efektywność prowadzonych czynności.

     Konferencję zorganizowały: brytyjskie Home Office oraz National Crime Agency we współpracy z ministerstwami właściwymi do spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Wśród jej prelegentów i uczestników są przedstawiciele Komendy Głównej Policji (Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP) i innych jednostek organizacyjnych Policji.

     Więcej na temat spotkania w siedzibie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie można znaleźć pod adresem:https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15867,Wiceminister-Jakub-Skiba-handel-ludzmi-jest-haniebnym-procederem.html

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS