Współpraca międzynarodowa - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Współpraca międzynarodowa

Data publikacji 03.11.2015

W dniach 27-30 października trzyosobowa delegacja Centrum Szkolenia Policji z Komendantem insp. dr. Romanem Stawickim na czele uczestniczyła w wizycie studyjnej w Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie.

     Wizyta została zorganizowana przez Kolegium dla Policji i Straży Granicznej wchodzące w skład estońskiej Akademii.

     W trakcie pobytu w Estonii przedstawiciele CSP zapoznali się ze strukturą Akademii, głównymi obszarami jej działalności, a także obiektami dydaktycznymi Kolegium dla Policji i Straży Granicznej, zlokalizowanymi w Muraste oraz Pajkuse. Ponadto podczas spotkania w głównej siedzibie EANoB w Tallinnie podpisana została, przez prorektora Akademii Pana Marka Link’a oraz Komendanta CSP insp. Romana Stawickiego, Deklaracja o współpracy pomiędzy obiema jednostkami. Przekazano także pisemne zaproszenie dla rektora EANoB do udziału w radzie naukowej Kwartalnika Policyjnego, wydawanego w Centrum Szkolenia Policji, co pozwoli na zaprezentowanie w czasopiśmie wielu kwestii przez pryzmat doświadczeń międzynarodowych.

     Podsumowując wizytę należy podkreślić, iż najważniejszym jej efektem było wypracowanie kolejnych, nowych form oraz zakresu współpracy między estońską Akademią i Centrum Szkolenia Policji.

Renata Cedro/Wydział Prezydialny

zdj. ze zbiorów Wydziału Prezydialnego