Delegacja serbska - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Delegacja serbska

Data publikacji 26.11.2014

Delegacja serbskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odwiedziła Centrum Szkolenia Policji. Goście z Serbii zapoznali się z systemem szkolenia i doskonalenia zawodowego polskiej Policji, a także zadaniami realizowanymi przez CSP. Obejrzeli również zaplecze dydaktyczne szkoły.

     Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii w Polsce odbywa się w związku z realizacją przez polskie MSW projektu pt. „Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi w MSW Serbii” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

     Wizyta studyjna jest częścią dwuletniego projektu twinningowego (obejmującego wsparcie kraju UE na rzecz innego kraju) realizowanego przez Wielką Brytanię i Polskę w latach 2014-2016.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS