Wizyta mołdawskich policjantów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Wizyta mołdawskich policjantów

Data publikacji 23.10.2014

Mołdawscy policjanci zajmujący się zagadnieniami z obszaru komunikacji wewnętrznej oraz public relations złożyli wizytę w Centrum Szkolenia Policji. W czasie spotkania zaprezentowaliśmy sposoby budowania zaufania społeczeństwa do Policji, a także przedsięwzięcia podejmowane w celu doskonalenia wewnętrznego dialogu w organizacji.

     Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Policji MSW, Dyrektoratu Policji w Kiszyniowie oraz Inspektoratu Patrolowego GIP MSW zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez CSP. Gościom zaprezentowano również formy komunikacji wewnętrznej funkcjonujące w naszej jednostce. Następnie omówiono, podejmowane przez Centrum, działania mające na celu popularyzowanie dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutkujące tworzeniem i utrzymywaniem dobrych relacji ze społeczeństwem. Podczas dyskusji poruszono także kwestie dotyczące współpracy z mediami.

     Mołdawscy policjanci zaprezentowali funkcjonujący w ich państwie system szkolnictwa policyjnego i strukturę organizacyjną Policji, a także zaangażowanie funkcjonariuszy w akcje promujące szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

     Wizytę delegacji koordynuje Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS