Spotkanie z kierownictwem Akademii Policyjnej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Spotkanie z kierownictwem Akademii Policyjnej

Data publikacji 09.06.2014

Centrum Szkolenia Policji gościło dziś rektora i prorektora Akademii Policyjnej w Tbilisi, a także dyrektora Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz pracownika komórki współpracy międzynarodowej Archiwum MSW Gruzji. Delegacji towarzyszyli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej. Goście zapoznali się z systemem kształcenia polskiej Policji oraz zwiedzili obiekty dydaktyczne CSP.

     Delegację powitała Zastępca Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Anna Gołąbek wraz z Naczelnikiem Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomaszem Piechowiczem i Kierownikiem Zakładu Służby Prewencyjnej mł. insp. Grzegorzem Perzem.

     Goście poznali historię i strukturę organizacyjną Centrum Szkolenia Policji, zadania poszczególnych komórek dydaktyczno-wychowawczych oraz kwestie związane z procesem kształcenia polskich policjantów. Złożyli również wizytę w Zakładzie Interwencji Policyjnych, gdzie mieli okazję obejrzeć zespół strzelnic oraz halę technik interwencji. Uczestnikom wizyty zaprezentowano także Policyjne Centrum Dowodzenia, które na czas operacji policyjnych jest głównym ośrodkiem koordynacji działań. Goście zostali zapoznani nie tylko ze strukturą obiektu, ale również z jego zadaniami.

     Wizytę delegacji gruzińskiej koordynował Instytut Pamięci Narodowej.

 kr

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz