kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych - Kierownictwo - Centrum Szkolenia Policji

Kierownictwo

 

 

Kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej
mł. insp. Marek Hańczuk
tel. +48 47 72 55 123

 

 Obrazek

Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej
mł. insp. Tomasz Wewiór
tel. +48 47 72 55 850

 

Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego 
mł. insp. Jarosław Zgierski
tel. +48 47 72 55 248

 

Obrazek

Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej
mł. insp. Beata Martyniak-Mróz
tel. +48 47 72 53 169

 

 

Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych
mł. insp. Grzegorz Winnicki
tel. +48 47 72 55 821

 

Kierownik Zakładu Techniki Operacyjnej
nadkom. Adam Czekaj
tel. +48 47 72 55 887

Kierownik Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii
mł. insp. Wioletta Białkowska
tel. +48 47 72 55 899

 

Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych
mł. insp. Robert Rodziewicz
tel. +48 47 72 55 893

Naczelnik Wydziału Organizacji Dydaktyki
mł. insp. Grzegorz Perz
tel. +48 47 72 55 499

 

Naczelnik Wydziału Dowodzenia
nadkom. Artur Duszak
tel. +48 47 72 55 492