kierownicy komórek sztabowych - Kierownictwo - Centrum Szkolenia Policji

Kierownictwo

  Naczelnik Wydziału Kadr 
mł. insp. Piotr Irzycki
tel. +48 47 72 55 203

Naczelnik Wydziału Prezydialnego
mł. insp. Elżbieta Kołodziejska-Powalska
tel. +48 47 72 55 804

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli
mł. insp. Adam Kuligowski
tel. +48 47 72 55 541

 

 

Audytor Wewnętrzny Centrum Szkolenia Policji
mgr inż. Andrzej Piaskowski
tel. +48 47 72 55 894