Kontakt - Centrum Szkolenia Policji

Centralna Biblioteka Policyjna

ul. Zegrzyńska 121

05-119 Legionowo

 

Kierownik CBP - tel. 47 72 53 524, cbp@csp.edu.pl

Dział Udostępniania Zbiorów - tel.47 72 53 247; 47 72 53 509, cbpwyp@csp.edu.pl

Dział Czasopism - tel. 47 72 53 391, tel. 47 72 53 531, cbpinf@csp.edu.pl

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów - tel. 47 72 53 742

Sekretariat  - tel. 47 72 53 424

Filia CBP w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach  47 70 29 155