DEKLARACJA WSPÓŁPRACY - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 09.03.2006

9 marca br. Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Jacenty Bąkiewicz zorganizował spotkanie, na które zaprosił między innymi kierowników jednostek samorządu terytorialnego powiatu legionowskiego, dowódców pobliskich jednostek wojskowych, kierownictwo Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji.

Przedmiotem spotkania było omówienie dotychczasowych form i zasad współpracy pomiędzy CSP
a zaproszonymi stronami. insp. Jacenty Bąkiewicz zadeklarował zebranym chęć kontynuowania współpracy rozpoczętej przez poprzedniego komendanta CSP i zachęcił do jej rozwijania i poszukiwania nowych płaszczyzn współdziałania.

Jednym z elementów poruszonych na spotkaniu było podjęcie dalszych starań przez Gminę Legionowo zmierzających do budowy monitoringu na terenie miasta Legionowo i wskazanie wsparcia jakie w tym zakresie może udzielić CSP.

Komendant CSP poinformował przedstawicieli samorządu terytorialnego, że w miarę możliwości kontynuowane będą spotkania policjantów z uczniami szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, zmierzające do podniesienia świadomości prawnej dzieci i młodzieży oraz informowania o zagrożeniach wynikających z różnego rodzaju patologii. Podkreślił również, że słuchacze CSP nadal będą wspierać policjantów z komendy powiatowej policji w realizacji zadań patrolowo – interwencyjnych zarówno na terenie miasta Legionowo jak i całego powiatu.

Prezydent Legionowa, Roman Smogorzewski nie krył zadowolenia z dotychczasowego wsparcia z naszej jednostki, wskazując szereg korzyści wynikających z lokalizacji na terenie miasta, tego największego w Polsce ośrodka szkolenia policji. Dodał, że różnego rodzaju formy aktywności CSP i swego rodzaju „wyjście do społeczeństwa” jest bardzo ważne dla mieszkańców naszego miasta i powiatu. W oparciu o wysoka ocenę przeprowadzonych  w ubiegłym roku obchodów 15 – lecia naszej szkoły, zaproponował rozważenie możliwości organizowania  w przyszłości wspólnych imprez kulturalnych dla lokalnej społeczności.