Współpraca z Instytutem w Bautzen - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca z Instytutem w Bautzen

Data publikacji 20.11.2008

Przez tydzień gościliśmy grupę niemieckich policjantów z Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Saksońskiej Policji w Bautzen. Nasi koledzy zza Odry uczestniczyli w szkoleniu poświęconemu problematyce zagadnień wykonywania czynności służbowych przez polskich policjantów ruchu drogowego związanych z transportem ciężarowym towarów i przewozów ponadnormatywnych.

Od poniedziałku gościliśmy ośmioosobową delegację policjantów ruchu drogowego z landu Saksonii. Są to głównie oficerowie Policji niemieckiej w większości kierownicy sekcji kontroli transportu ciężarowego w landowych Dyrekcjach Policji, pracujący na niemieckich drogach.

Goście nasi przybyli do CSP w oparciu o porozumienie o współpracy zawarte między CSP a Instytutem Kształcenia i Doskonalenia Saksońskiej Policji w Bautzen. Policjanci z Niemiec uczestniczyli w szkoleniu pod nazwą „Policyjne kontrole transportu ciężarowego towarów i przewozów ponadnormatywnych”. Szkolenie zainaugurowała Pani podinsp. Anna Rosół – Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych Centrum Szklenia Policji, która omówiła niektóre punkty ciężkości tego przedsięwzięcia szkoleniowo – doskonalącego.

W czasie pięciodniowego pobytu policjanci zapoznali się z zagadnieniami realizowanymi przez poszczególne zakłady Centrum, w szczególności pod kątem potrzeb wyszkolenia policjantów ruchu drogowego. Obserwowali również pracę naszych dydaktyków – nie tylko na salach wykładowych, ale też podczas zajęć praktycznych, które nasi słuchacze odbywają na mazowieckich drogach. Oczywiście – przy okazji takich spotkań dochodzi do wymiany doświadczeń i porównań sposobów realizacji zadań przez policjantów w Polsce i Niemczech. Mieli również okazję skorzystania z aktywnej formy uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych podczas realizacji tematu: „Doskonalenie techniki jazdy samochodem” na placu manewrowym, kiedy to pokaz instruktorów ZRD CSP połączono z osobistym udziałem w doskonaleniu techniki jazdy członków delegacji.

Istotnymi i ważkimi kwestiami tego szkolenia była tematyka policyjnych kontroli transportu ciężarowego towarów i przewozów ponadnormatywnych –  ratyfikacja i zastosowanie prawa Unii Europejskiej przez polski system prawny.

Program szkolenia był bardzo bogaty i ambitny. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że poszczególne uregulowania prawne w dziedzinie ruchu drogowego są nadal kwestią otwartą, wymagającą harmonizacji w ramach Unii Europejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na jej terenie.

Dzisiaj przyjął gości nasz Komendant insp. Arkadiusz Brzozowski. Jutro, ostatniego dnia przyjdzie czas na podsumowanie i uroczyste zakończenie szkolenia. Ale z pewnością przybliży ono jego uczestnikom zarówno specyfikę pracy polskich kolegów oraz pozwoli poznać prawne uwarunkowania tego zagadnienia w naszym kraju.

Anna Galant/Antoni Cybulski MCSSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK