Trzecia edycja kursu ruchu drogowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trzecia edycja kursu ruchu drogowego

Data publikacji 09.11.2021

Do 22 grudnia br. w Centrum Szkolenia Policji realizowana jest 3 edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego. Znajduje się na nim 27 policjantów ruchu drogowego, którzy przygotowani zostaną do pełnienia służby na drogach.

W trakcie szkolenia funkcjonariuszom zostaną przedstawione akty prawne, wykorzystywane w służbie. Poznają ogólne przepisy ruchu drogowego, zasady kontroli stanu technicznego pojazdów oraz kontroli pojazdów, którymi realizowany jest transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy.

Nauczą się obsługi ręcznych mierników prędkości, wideorejestratorów oraz urządzeń elektronicznych do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Słuchacze nabędą również umiejętność kierowania ruchem drogowym.

Po części teoretycznej, policjanci, pod nadzorem kadry ZRD, utrwalają swoją wiedzę podczas zajęć praktycznych, polegających na kontroli samochodów osobowych i ciężarowych na drogach publicznych.

sierż. szt. Małgorzata Karolak

  • Policjanci podczas ćwiczeń z zakresu ręcznej regulacji ruchu
  • Policjanci podczas ćwiczeń z zakresu ręcznej regulacji ruchu
  • Policjanci podczas ćwiczeń z zakresu ręcznej regulacji ruchu