Konferencja Defence24 DAY & SOFEAST - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Konferencja Defence24 DAY & SOFEAST

Data publikacji 11.10.2021

29-30 września w Warszawie odbyła się konferencja Defence24 DAY & SOFEAST poświęcona zagadnieniom z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Konferencja stanowiła przestrzeń do licznych dyskusji na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Wydarzenie łączyło w sobie spotkania decydentów ds. bezpieczeństwa, przedstawicieli podmiotów wykonawczych, przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz analityków i ekspertów.

Wystawa broni długiej

Konferencja Defence24 była miejscem spotkań służącym do wymiany doświadczeń oraz poglądów w zakresie bezpieczeństwa, systemu szkolenia i technologii. Pośród szerokiego audytorium kongresu zasiedli funkcjonariusze Wydziału Dowodzenia oraz Zakładu Interwencji Policyjnych CSP, którzy szczególną uwagę poświecili na udział w panelach dyskusyjnych dotyczących: współpracy sił operacji specjalnych i służb, K9 – psów bojowych oraz ewolucji systemu kontrterrorystycznego w Polsce. 

Pokaz akcji zatrzymania przestępców

st. sierż. Marcin Mazurek