Zakończyli szkolenie specjalistyczne - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Zakończyli szkolenie specjalistyczne

Data publikacji 25.03.2021

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Merytoryczną pieczę nad tym przedsięwzięciem pełni Zakład Służby Kryminalnej pod kierownictwem mł. insp. Beaty Martyniak – Mróz.

W tej edycji, podjęto współpracę m.in. z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP. Podczas części teoretycznej zajęć słuchacze mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi zwalczania przestępczości narkotykowej. Zdobyli wiedzę dotyczącą narkotyków, prekursorów, pre-prekursorów występujących na terenie Polski i Unii Europejskiej. Omówione zostały wybrane metody wytwarzania substancji oraz poruszona została tematyka neutralizacji miejsc ich produkcji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że kursanci zostali zapoznani z aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce i UE dotyczącymi  zwalczania przestępczości narkotykowej. 

Ugruntowana wiedza teoretyczna została wykorzystana podczas ćwiczeń praktycznych w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach imitujących wytwarzanie narkotyków. Policjanci mieli możliwość realizacji czynności jakie mogliby napotkać w trakcie likwidacji prawdziwych laboratoriów narkotykowych. Celem tych zajęć było przedstawienie funkcjonariuszom możliwych zagrożeń występujących w tego typu miejscach oraz wskazanie konieczności użycia podstawowych środków ochrony osobistej m.in. w postaci odzieży ochronnej oraz sprzętu do ochrony dróg oddechowych, funkcjonariusze wykonywali  czynności z zastosowaniem środków ochrony osobistej.

W trakcie kursu poruszono również tematykę związaną z pracą operacyjną oraz elementami rozpoznania przed realizacją sprawy operacyjnej. Zagadnienia w tym obszarze mogą stanowić podstawę pracy w realnych warunkach realizacji w sprawie.

Dodatkowo- zgodnie z tematyką kursu - przekazano treści związane z nielegalnymi uprawami konopi innych niż włókniste;  przeprowadzono wykład i pokaz użycia psa służbowego w zwalczaniu przestępczości narkotykowej; poruszono też tematykę związaną z zagrożeniami wynikającymi z możliwości wybuchu przestrzennego oraz obecności materiałów i urządzeń wybuchowych na miejscu nielegalnej produkcji narkotyków.

Zajęcia, zgodnie z zapisami programowymi prowadzone były przez młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej, przy współudziale wykładowców z Zakładu Techniki Operacyjnej, Zakładu Kynologii Policyjnej, Zakładu Szkoleń Specjalnych oraz Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Nadmienić należy, że zajęcia przedmiotowego kursu, zostały wzbogacone o wiedzę i doświadczenie zaproszonych gości i specjalistów z jednostek organizacyjnych Policji oraz wydziałów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w Polsce.

Słuchacze, pod względem merytorycznym kurs ocenili na poziomie bardzo wysokim. Wyróżniono zajęcia związane z „charakterystyką nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki” jako niezwykle praktyczny element doskonalenia zawodowego.

asp. Wojciech Nawrocki