Oddał już ponad 40 litrów krwi - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oddał już ponad 40 litrów krwi

Data publikacji 15.03.2021

W siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu Pan Dominik Purgal – Dyrektor RCKiK w Radomiu z upoważnienia Ministra Zdrowia uroczyście uhonorował mł. asp. Konrada Kowalczyka – asystenta Zakładu Kynologii Policyjnej CSP - odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane przez Ministra Zdrowia honorowym dawcom krwi. Jest to wyraz uznania wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów drogocennego płynu lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jego składników.

Odznaka Ministra Zdrowia dla honorowego dawcy krwi "Zasłużony dla zdrowia narodu".

Mł. asp. Konrad Kowalczyk już 17 lat pełni służbę w Policji, a od 10 jest związany z  Zakładem Kynologii Policyjnej. Natomiast od 19 lat dzieli się z innymi tym co posiada najcenniejszego – własną krwią. Do tej pory oddał ponad 40 litrów bezzcennego płynu ratującego zdrowie, a często życie drugiemu człowiekowi.

mł. asp.Konrad Kowalczyk z odznaką "Zasłużony dla zdrowia narodu"

Należy nadmienić, że policjant od wielu lat także aktywnie i bezinteresownie działa na terenie powiatu grójeckiego organizując akcje pobierania krwi. Jest propagatorem idei honorowego krwiodastwa wśród lokalnej społeczności, co z całą pewnościa przekłada się na wzrost liczby krwiodawców.