Jak zostać instruktorem strzelań policyjnych? - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak zostać instruktorem strzelań policyjnych?

Data publikacji 20.02.2020

Instruktorzy strzelań policyjnych są bardzo ważnym ogniwem permanentnego procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. To właśnie oni bezpośrednio odpowiadają w szkołach policyjnych za przygotowanie słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego do zadań związanych z użyciem i wykorzystaniem broni palnej, to również instruktorzy prowadzą w szkołach i jednostkach organizacyjnych Policji doskonalenie zawodowe z zakresu posługiwania się bronią palną.

Jak zostać instruktorem strzelań policyjnych? Przede wszystkim należy ukończyć kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych prowadzony w jednostkach szkoleniowych Policji. Kwalifikacje na kurs są dwuetapowe; na szczeblu jednostki kierującej kandydata do udziału w kursie oraz w jednostce szkoleniowej. W szkole policyjnej kandydaci wyselekcjonowani na etapie regionalnym przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego. Egzamin składa się dwóch strzelań – statycznego oraz szybkiego.

Kandydaci, którzy osiągną najwyższe rezultaty podczas egzaminu kwalifikacyjnego zostają uczestnikami kursu. Grupa szkoleniowa nie może przekraczać 15 osób. Zajęcia trwają 22 dni, podczas których policjanci są przygotowani do pełnienia funkcji instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji. Integralną częścią kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zwłaszcza w przypadku ran postrzałowych.

Do zadań absolwentów kursu należy przede wszystkim systematyczne doskonalenie umiejętności strzeleckich etatowych policjantów jednostek policyjnych każdego szczebla, aby bezpiecznie użytkowali broń palną, a gdy zajdzie konieczność skutecznie, w granicach wytyczonych przez prawo i zgodnie z zasadami etyki zawodowej użyli lub wykorzystali broń palną.

asp. M. Głębocki