Bezpieczny Internet - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny Internet

Data publikacji 17.02.2020

W Centrum Szkolenia Policji w z inicjatywy Zakładu Służby Kryminalnej odbyły się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji przedstawiciele portali internetowych przeprowadzili wykłady dla około 200 policjantów szkolenia zawodowego podstawowego na temat bezpiecznych zakupów w sieci i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF).  Akcja została objęta patronatem honorowym przez: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komendę Główną Policji.

fot.: kom. Rafał Lewandowski

  • Wykłady z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
    Bezpieczny Internet
  • Wykłady z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
    Bezpieczny Internet
  • Wykłady z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
    Bezpieczny Internet