Kursy dla pozorantów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kursy dla pozorantów

Data publikacji 17.02.2020

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbyły się dwie edycje kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności pozoranta. Tego typu szkolenie stanowi rozwiązanie problemu jednostek terenowych Policji, które zmagały się z brakiem szkoleń psów służbowych z udziałem pozoranta.

W zajęciach wzięło udział łączne 15 policjantów, przewodników psów służbowych. Szkolenie trwało 10 dni, podczas których uczestnicy przygotowali się do realizacji zadań pozoranta w ramach zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych prowadzonych w jednostkach. Kursanci zapoznali się z podstawowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas pozoracji oraz z czynnościami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Zostały również omówione i zaprezentowane techniki wykorzystywane przez pozorantów w celu osiągnięcia pożądanego zachowania psów oraz zasady poruszania się w stroju ochronnym. Policjanci uczestniczyli w symulacjach z udziałem psów służbowych o różnym stopniu wytresowania, podczas których stosowane były różne stopnie nasilenia bodźców zewnętrznych.

Absolwenci kursu po powrocie do swoich jednostek macierzystych będą realizować zadania pozoranta w ramach zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności czworonogów w służbie prewencyjnej.  

tekst i fot.: asp.szt. Dariusz Ratajczak

  • Atak dwóch psów na pozoranta
    Kursy dla pozorantów
  • Obrona przewodnika przed atakiem
    Kursy dla pozorantów
  • Praca z psem na mufie
    Kursy dla pozorantów