Szkolenie dla policjantów "drogówki" - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla policjantów "drogówki"

Data publikacji 27.12.2019

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się ósma edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna. Do 6 lutego 2020 r. 64 policjantów ruchu drogowego będzie przygotowywać się do pełnienia służby na drogach.

W trakcie kursu funkcjonariusze zapoznają się z obowiązującymi aktami prawnymi wykorzystywanymi w służbie. Będą się również uczyć prawidłowego przeprowadzania kontroli pojazdów z uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego. Pogłębią swoją wiedzę z zakresu obsługiwania przyrządów kontrolno – pomiarowych do pomiaru prędkości używanych podczas nadzoru nad ruchem drogowym, obsługi wideorejestratorów oraz urządzeń do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Słuchacze nabędą również umiejętność kierowania ruchem drogowym oraz wiedzę z zakresu kontroli drogowej pojazdów, którymi wykonywany jest krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy osób i rzeczy. Po części teoretycznej słuchacze ugruntowują swoją wiedzę podczas zajęć praktycznych polegających na kontroli samochodów osobowych i ciężarowych w rzeczywistych warunkach drogowych  pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

Mając na względzie wysoki poziom merytoryczny szkolenia Centrum Szkolenia Policji współpracuje z podmiotami pozapolicyjnymi m.in. Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Przedstawiciele tych podmiotów wspólnie z kadrą Zakładu Ruchu Drogowego realizują zajęcia z tematu: Obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

tekst/fot.: nadkom. Mariusz Jackowski