DVI przygotowuje się do działania! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DVI przygotowuje się do działania!

Data publikacji 18.12.2019

Mijający rok obfitował w kolejne wydarzenia związane z przygotowaniem do działania polskiego DVI (Disaster Victims Identification), czyli nieetatowych zespołów specjalnie powołanych i wykwalifikowanych do prowadzenia działań identyfikacyjnych wobec ofiar zdarzeń o charakterze masowym.

Ostatnim tegorocznym akcentem z całego cyklu działań i szkoleń prowadzonych w związku z tym, było ćwiczenie przeprowadzone na terenie Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. W trakcie szkolenia przeprowadzono symulację oględzin miejsca zdarzenia z dużą ilością ofiar, oraz po raz kolejny przećwiczono zastosowanie procedur identyfikacyjnych zgodnych ze standardami INTERPOLU.

Ćwiczenia miały charakter działań zintegrowanych, a ich uczestnikami byli przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, wybranych komend wojewódzkich Policji, jednostek Żandarmerii Wojskowej, oraz katedr medycyny sądowej kilku uniwersytetów. W szkoleniu uczestniczył również przedstawiciel CSP, podinsp. Jarosław Piotrowski, który m.in. wygłosił referat nt. obowiązujących obecnie procedur prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych.

tekst i fot.: podinsp. Jarosław Piotrowski

  • Praca grupy DVI na miejscu zdarzenia.
    DVI przygotowuje się do działania!
  • Praca grupy DVI na miejscu zdarzenia.
    DVI przygotowuje się do działania!
  • Praca grupy DVI na miejscu zdarzenia.
    DVI przygotowuje się do działania!