Zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego

Data publikacji 17.10.2019

Nowo przyjęci policjanci zaczęli swoją przygodę ze szkoleniem strzeleckim. Na pierwszych zajęciach zostali zapoznani z zasadami i warunkami bezpieczeństwa. Nauczyciele Zakładu Interwencji Policyjnych będą w trakcie szkolenia podkreślać, jak bardzo istotna jest wiedza i umiejętności w posługiwaniu się bronią palną, zarówno podczas zajęć praktycznych, jak i w późniejszej służbie.

Policjant, który właściwie przyswoi te zagadnienia zapewni bezpieczeństwo dla siebie oraz innych osób. Nieodłącznym elementem bezpieczeństwa jest także znajomość budowy broni. Dlatego już w początkowym etapie nauki, słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego poznają budowę różnych jednostek broni oraz zasady działania, a także zakres sprawdzania broni przed strzelaniem.

Następnie rozpoczną strzelania przygotowawcze i statyczne , które będą zakończone egzaminem. Kolejnymi etapami szkolenia będą strzelania szybkie, dynamiczne, z pistoletu maszynowego, strzelby gładkolufowej oraz strzelania sytuacyjne. Na ostatnich zajęciach funkcjonariusze podejdą do końcowego egzaminu strzeleckiego składającego się z testu wiedzy i umiejętności oraz strzelania.

Zasady na zajęciach szkolenia strzeleckiego, które należy bezwzględnie przestrzegać to m.in:

  • czynności związane ze strzelaniem wykonuje się tylko na wyraźne polecenie prowadzącego strzelanie;
  • układać palec na języku spustowym należy wyłącznie w chwili oddawania świadomego strzału do rozpoznanego i określonego warunkami strzelania celu;
  • na linii ognia broń kieruje się w stronę kulochwytu;
  • obligatoryjnie stosować się do komendy PRZERWIJ OGIEŃ.

tekst/foto.: sierż. szt. Robert Czyżewski

  • Nowo przyjęci policjanci zaczęli swoją przygodę ze szkoleniem strzeleckim. Na pierwszych zajęciach zostali zapoznani z zasadami i warunkami bezpieczeństwa. Nauczyciele Zakładu Interwencji Policyjnych będą w trakcie szkolenia podkreślać, jak bardzo istotna jest wiedza i umiejętności w posługiwaniu się bronią palną, zarówno podczas zajęć praktycznych, jak i w późniejszej służbie.
    Zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego
  • Nowo przyjęci policjanci zaczęli swoją przygodę ze szkoleniem strzeleckim. Na pierwszych zajęciach zostali zapoznani z zasadami i warunkami bezpieczeństwa. Nauczyciele Zakładu Interwencji Policyjnych będą w trakcie szkolenia podkreślać, jak bardzo istotna jest wiedza i umiejętności w posługiwaniu się bronią palną, zarówno podczas zajęć praktycznych, jak i w późniejszej służbie.
    Zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego