Policjanci podnoszą kwalifikacje - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci podnoszą kwalifikacje

Data publikacji 09.10.2019

Rozpoczęła się kolejna, piąta w tym roku edycja „kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna”. Szkolenie skierowane jest do funkcjonariuszy z terenu całego kraju, którzy na co dzień pełnią służbę w komórkach właściwych w sprawach ruchu drogowego.

Przez najbliższe 7 tygodni, policjanci będą zdobywać wiedzę i umiejętności dotyczące pełnienia służby na drodze. Zajęcia realizowane w bazie dydaktycznej CSP oraz na drogach województwa mazowieckiego, będą obejmowały takie zagadnienia jak: przeprowadzanie kontroli pojazdów, z uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego; obsługa ręcznych mierników prędkości oraz wideorejestratorów; obsługa analizatorów do wykrywania alkoholu w wydychanym powietrzu oraz narkotyków w ślinie; kierowanie ruchem drogowym; kontrola drogowa pojazdów, którymi wykonywany jest krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy osób i rzeczy.

Mając na względzie wysoki poziom merytoryczny szkolenia, Centrum Szkolenia Policji współpracuje z podmiotami pozapolicyjnymi m.in. Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Przedstawiciele tych podmiotów wspólnie z kadrą Zakładu Ruchu Drogowego realizują zajęcia z tematu: Obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

tekst: nadkom. Mariusz Jackowski

foto.: podinsp. Marek Pilaciński

  • Policjanci podnoszą kwalifikacje
    Policjanci podnoszą kwalifikacje
  • Policjanci podnoszą kwalifikacje
    Policjanci podnoszą kwalifikacje