Szkolenie Grup ATK – Poronin 2019 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie Grup ATK – Poronin 2019

Data publikacji 25.09.2019

W Poroninie odbyło się doroczne szkolenie zespołów do zwalczania aktów terroru kryminalnego, zorganizowane przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Krakowie. Centrum Szkolenia Policji reprezentowała asp. szt. Kamila Poloczek, jedyna w Polsce policjantka posiadająca uprawnienia do samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych. Funkcjonariuszka jest instruktorem Zakładu Szkoleń Specjalnych w CSP.

Szkolenie rozpoczęło się z „wielkim hukiem” – na poligonie w Baligówce eksplodowały improwizowane urządzenia wybuchowe, które zgodnie z założeniami wpisały się w scenariusz przygotowany przez organizatora.

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy przeprowadzili oględziny miejsc zdarzeń z użyciem materiałów wybuchowych, poprzedzonych rozpoznaniem pirotechnicznym. Następnie członkowie grup ATK w efekcie podjętych działań operacyjnych ustalili udział w zdarzeniu poszczególnych osób, tj. świadków zdarzenia, powiązania między nimi, a także motywy działania sprawców.  

Kolejne dni szkolenia wypełnione były wykładami i prelekcjami prowadzonymi przez zaproszonych gości: przedstawicieli EUROPOLU, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centralnego Biura Śledczego Policji.

Na koniec została przeanalizowana części praktyczna. Przedstawiono wyniki  i wnioski z oględzin miejsc wybuchu. Asp. szt. Kamila Poloczek, specjalistka w zakresie prowadzenia śledztwa po wybuchu, wspierała ćwiczących funkcjonariuszy swoją wiedzą i doświadczeniem. W sposób szczególny w zakresie praktycznych aspektów ujawniania i zabezpieczania bardzo specyficznych śladów kryminalistycznych, w jakie obfitują tego rodzaju zdarzenia.

tekst/foto: asp. szt. Kamila Poloczek

  • Uczestnicy szkolenia prowadzą zajęcia praktyczne na poligonie w Baligówce.
    Szkolenie Grup ATK – Poronin 2019
  • Uczestnicy szkolenia prowadzą zajęcia praktyczne na poligonie w Baligówce.
    Szkolenie Grup ATK – Poronin 2019
  • Uczestnicy szkolenia prowadzą zajęcia praktyczne na poligonie w Baligówce.
    Szkolenie Grup ATK – Poronin 2019